Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2007-2008)
Om å ta initiativ til en gjennomgang og evaluering av utlendingsforvaltningen, med bakgrunn i mengden av henvendelser fra borgere som føler seg dårlig behandlet
Oversendt regjeringen: 22.01.2008
Svart på: 28.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Som stortingsrepresentant får jeg mange henvendelser fra borgere. Jeg får særlig mange henvendelser innen utlendingsfeltet. En ting som skiller disse henvendelsene fra andre er at samtlige føler seg dårlig behandlet av Utlendingsdirektoratet og/eller Utlendingsnemnda. Jeg har hørt historier om arrogante medarbeidere, feil som verken innrømmes eller beklages, endeløs venting i telefonkø og lang saksbehandling uten foreløpige svar. Jeg er sikker på at det arbeider mange flinke og hyggelige mennesker i Utlendingsforvaltningen, men mengden av historier og henvendelser gir følelsen av at noe må være galt med holdningene til borgerne som henvender seg til denne delen av norsk forvaltning.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang i Utlendingsdirektoratet og en evaluering av Utlendingsnemnda med tanke på å få utlendingsforvaltningen til å fremstå som mer serviceinnstilt i tråd med god forvaltningsskikk?

Les heile debatten