Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 62 (2009-2010)
Om å ta initiativ til en bredere debatt om Norges rolle innen forskning og utvikling av sikker kjernekraft
Oversendt regjeringen: 22.02.2010
Svart på: 25.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kjernekraft har et oppsving i de fleste land. IEAs World Energy Outlook 2009 anslår at kraftproduksjon fra kjernekraftanlegg vil vokse med rundt 110 pst. frem mot 2030. Samtlige av våre naboland diskuterer økt satsing på kjernekraft, Bill Gates vil støtte utvikling av ny kjernekraftteknologi og USAs president har lovet støtte til bygging av nye kjernekraftverk. Dette gir både muligheter og utfordringer for Norge. Thoriumutvalgets rapport fra 2007-2008 var nærmest entydig positiv i forhold til norsk engasjement rundt forskning på kjernefysikk og kartlegging av thoriumressurser. Høringsuttalelsene gav sterk støtte til utvalgets anbefalinger, uten at det reddet rapporten fra en skjebne i departementets støvete skuffer. Utviklingen tilsier at utvalgets rapport bør forelegges Stortinget for en bredere debatt om Norges rolle innen forskning og utvikling av sikker kjernekraft.
Vil statsråden ta et slikt initiativ?

Les heile debatten