Interpellasjon fra Gunn Karin Gjul (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2010-2011)
Om hva likestillingen har betydd for velferdsstaten, hvilken verdiskaping kvinner bidrar med, og hvilke likestillingspolitiske utfordringer vi står overfor i tiden fremover
Oversendt regjeringen: 16.11.2010
Svart på: 01.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og pliktene, og at alle skal ha samme muligheter i arbeids- og samfunnsliv. Likestilling handler også om rettferdighet og om deling av ansvaret både i familien og i samfunnet. Vi ser at enkelte av velferdsordninger som har vært med på å skape det likestilte samfunnet vi har, i dag er under press. Noen tror likestillingen har kommet "rekende på ei fjøl".
Hva har likestillingen betydd for velferdsstaten, hvilken verdiskaping har kvinner bidratt med og bidrar med i dag, og hvilke likestillingspolitiske utfordringer ser statsråden vi står overfor i tiden fremover?

Les heile debatten