Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 123 (2010-2011)
Om hvilken virkning et veto mot EUs postdirektiv vil ha for Norge når det gjelder Postens virksomhet, andre områder innenfor telekommunikasjon og for EØS-avtalen
Oversendt regjeringen: 13.04.2011
Svart på: 20.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Arbeiderpartiet har nylig vedtatt å si nei til implementeringen av det 3. postdirektivet. Et veto mot postdirektivet kan sannsynligvis være i strid med EU- og EØS-avtalen. Denne avtalen innebærer blant annet at det innenfor EU/EØS-området skal være fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft. Det stilles nå spørsmål om hvilke konsekvenser et nei til implementering av dette direktivet vil kunne få for Norge.
Kan statsråden gi en vurdering av hvilken virkning et veto mot EUs postdirektiv vil ha for Norge når det gjelder Postens virksomhet, og andre områder innenfor telekommunikasjon og for hele EØS-avtalen?

Les heile debatten