Interpellasjon fra Susanne Bratli (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2011-2012)
Om tiltak for å redusere ungdomsulykkene i trafikken generelt og trafikkulykkene forårsaket av unge menn spesielt
Oversendt regjeringen: 25.10.2011
Svart på: 15.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Susanne Bratli (A)

Spørsmål

Susanne Bratli (A): Ungdom mellom 18 og 24 år er den mest ulykkesutsatte gruppen i trafikken. Unge menn er sjåfører i hver 5. dødsulykke i trafikken. NRKs "Brennpunkt" satte for ikke lenge siden fokus på unge menn bak rattet, og på forslag til tiltak for å redusere ulykkene blant denne gruppen. Mange av tiltakene oppfattes som kontroversielle, men forskerne mener de vil virke. Dette dreier seg bl.a. om gradvis utvidelse av føreretten, alkolås og fartssperre.
Hvilke tiltak mener statsråden vi skal ta i bruk for å redusere ungdomsulykkene generelt og for å redusere ulykkene forårsaket av unge menn spesielt?

Les heile debatten