Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 75 (2011-2012)
Om å sikre like konkurransevilkår i norsk bussbransje, da det NSB-eide Nettbuss AS snart har 40 pst. av bussmarkedet i Norge og gjennom morselskapet kan oppnå en rekke fordeler som private bussaktører ikke har tilgang til
Oversendt regjeringen: 02.03.2012
Svart på: 16.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Konkurranse i produktmarkeder gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. For Høyre er det viktig at fellesskapets ressurser brukes for å fremme god konkurranse. I kapittel 5 i Meld. St. 1 for 2011-2012 går det frem at et ønske om mer konkurranse også er en del av regjeringens strukturpolitikk. Det er derfor bekymringsfullt at regjeringen ikke har vært oppmerksom på utviklingen i markedet for persontransport med buss. Det statseide konsernet NSB AS har gjennom statens kjøp et beskyttet monopol på persontransport med tog. NSB AS eier imidlertid Nettbuss AS. I motsetning til morselskapet, opererer Nettbuss i en konkurranseutsatt bransje. Snart har selskapet 40 pst. av bussmarkedet i Norge. Gjennom sitt morselskap NSB AS kan Nettbuss AS oppnå en rekke fordeler som private bussaktører ikke kan få tilgang til.
Hvordan vil statsråden sikre like konkurransevilkår i norsk bussbransje?

Les heile debatten