Interpellasjon fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2012-2013)
Om å legge til rette for statlig finansering av studieplasser innen ingeniørfag som tas Y-veien
Oversendt regjeringen: 12.10.2012
Svart på: 30.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Stor mangel på ingeniører innen mange ulike bransjer utgjør en stor utfordring for både privat og offentlig sektor. Søknadsmengden til ingeniørfaget er økende, og de ordinære plassene er fylt opp. Enkelte universitet og høgskoler har mange flere søkere til ingeniørstudiet gjennom Y-veien enn de har mulighet til å finansiere over sine budsjetter. Y-vei-studieplasser teller ikke ved samordnet opptak, og dermed gis det ikke statlig finansiering til disse. Det betyr i praksis at UH-sektoren må redusere andre nødvendige og viktige studieplasser innen andre fag for å finansiere Y-vei-ingeniørstudier.
Vil statsråden legge til rette for statlig finansering av studieplasser innen ingeniørfag som tas Y-veien?

Les heile debatten