Interpellasjon fra Henrik Asheim (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2014-2015)
Om tiltak for å få flere menn til å søke seg til lærerutdanningen og ikke minst få dem til å bli i skolen
Oversendt regjeringen: 06.03.2015
Svart på: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Henrik Asheim (H)

Spørsmål

Henrik Asheim (H): Med slagordet 'Har du det i deg' jobber Kunnskapsdepartementet sammen med GNIST-partnerskapet for å få flere til å søke seg til lærerutdanningen. Dessverre virker det på statistikken som om ikke alle har det i seg. Dette gjenspeiler seg spesielt i andelen menn som søker seg til lærerutdanningen og andelen menn i læreryrket. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem viser at andelen mannlige lærere av det totale antall lærere i grunnskolen har sunket fra 29,18 pst. for skoleåret 2004/2005 til 25,53 pst. for skoleåret 2014/2015. Det betyr en nedgang på 3,65 prosentpoeng på 10 år. Sluttstatistikken fra Samordna opptak for 2013 viser at 3 254 menn hadde lærerutdanninger som førstevalg, mens 7 333 kvinner hadde tilsvarende ønske.
Hvilke tiltak kan vi iverksette for å få flere menn til å søke seg til lærerutdanningen, og ikke minst få dem til å bli i skolen?

Les heile debatten