Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Menneskerettigheter (1 - 13 av 13)

 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om at det har blitt en trend internasjonalt å angripe kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og hva statsråden mener om endringene og den reduserte støtten til organisasjoner som driver med abortveiledning
 • Munnleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministerens uttalelser om teaterstykket Ways of Seeing, og om hun forstår at Black Box og en samlet kunstnerskare føler dette som et press og vil gi dem en beklagelse
 • Spørjetimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om statsråden kan gjere greie for status på kor langt han har kome med å få på plass ein strategi mot barne- og tvangsekteskap i det internasjonale arbeidet
 • Spørjetimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren vil gi Black Box og folkene bak stykket Ways of Seeing en beklagelse, med bakgrunn i at håndteringen av Black Box-saken har bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke
 • Spørjetimespørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Svart på: 06.03.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen er komfortabel med at de nye abortrestriksjonene man vil innføre i Norge, vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort i de landene der det nå vokser fram abortmotstand
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Svart på: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren har tatt opp abortspørsmålet med utenriksministeren i Polen, Malta, Nicaragua eller andre land som har forbudt abort
 • Spørjetimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilket signal utenriksministeren mener det sender til land som USA, Polen og Brasil at norske regjeringsmedlemmer åpner for innstramming av abortloven
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på på vegner av: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om i hvilke bilaterale sammenhenger utenriksministeren har tatt opp spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Svart på: 07.11.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om hvorfor Norge under denne regjeringen har blitt en mindre tydelig stemme i kampen for kvinners rett til abort, og også i finansiering av FNs befolkningsfond, som bl.a. går til prevensjon
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at en mann fra Oslo, som i 2009 ble kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der, har vært forsvunnet i ni år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettssak, og hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken og om politiet er koplet inn i arbeidet