Innhald

4. Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortingspresidenten har ikke Stortingets tillit.