Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Opplysningar om søkjaren

Pensjon

Nr.

Namn

Alder ved avskjeden (for etterlatne, noverande alder)

Tjenestestad

Vedteke

Pr. mnd

Gitt frå

Merknad

Utanriksdepartementet

1

Kirsten Elisabeth Lund

67

Washington

17.4.2018

SPK

1.6.2018

Tilleggstid

2

Vanida Bootboonprani

60

Bangkok

17.4.2018

1659

1.11.2018

3

Harvinder Singh

60

New Dehli

18.6.2018

7630

1.5.2021

4

Mingfen Mei

50

Beijing

18.6.2018

1661

1.8.2019

5

Dharshini Vijayanathan

47

Colombo

21.6.2018

1416

1.1.2019

6

Nikhil Halder

60

Dhaka

17.10.2018

5749

1.2.2021

7

Chandrasiri Jayawardena

60

Colombo

18.10.2018

1459

1.5.2017

8

Claudette Jayamanne

60

Colombo

22.10.2018

2823

1.7.2020

9

Prem Prasad

60

New Dehli

27.11.208

1319

1.9.2017

10

Sirikarn Sunthornpadungsin

60

Bangkok

28.1.2019

15015

1.1.2022

11

Chatri Moonstan

60

Bangkok

28.1.2019

5931

1.6.2019

12

Alexander Levin

60

St. Petersburg

28.1.2019

3623

1.12.2018

13

Carlos Tejeda Morera

68

Havanna

28.2.2019

1015

1.6.2020