Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 25. april 2019

Karin Andersen

Ove Trellevik

leder

ordfører