Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord – BERIKTIGET

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. desember 2019

Karin Andersen

Kari Anne Bøkestad Andreassen

leder

ordfører