Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om et mer tilgjengelig Nav

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Gisle Meininger Saudland

leder

ordfører