Representantforslag om et mer tilgjengelig Nav

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 62 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om et mer tilgjengelig Nav. Følgende anmodningsvedtak ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen sørge for at alle landets Nav-kontor har en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 24.11.2022
   Votert i Stortinget 29.11.2022