Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2013 kl. 10

Dato: 06.02.2013

Sak nr. 2 [11:06:12]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Jan Arild Ellingsen til utenriksministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 3, fra representanten Per Roar Bredvold til samferdselsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Olemic Thommessen til kulturministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4