Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2013 kl. 10

Dato: 06.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.13.