Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 61)

Juni 2019 (7)

April 2019 (4)

Mars 2019 (1)

 • Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Prop. 1 S (2018-2019) - Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

  Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Saksordførar: Tetzschner, Michael
  Behandla: 05.03.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak

Desember 2018 (46)