Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Prop. 1 S (2023-2024), Innst. 5 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 13.12.2023Innst. 5 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  I og med behandlingen av Innst. 5 S (2023-2024), har Stortinget vedtatt statsbudsjettet for 2024. Endringene i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2023-2024) følger av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Fordi forliket ble fremmet under finansdebatten 4. desember 2023 som et såkalt løst forslag, er det er lagt ved Innst. 5 S (2023-2024) som vedlegg 1 og 2, der forliket er fordelt på statbudsjettes kapitler og poster.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.12.2023

  Debattert i Stortinget 20.12.2023
  Votert i Stortinget 20.12.2023