Dagsorden

Storting fredag den 14. desember 2018 kl. 9.00

Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00