Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida
Illustrasjon: hus og nøkkel

Illustrasjon: Stortinget.

Pendlerordninger

Stortingsrepresentantene velges fra hele landet. Pendlerordningene skal dekke behov for bolig i Oslo, og også gjøre det mulig å leve et så normalt familieliv som mulig og holde kontakten med valgdistriktet.

Stortingsrepresentantene er valgt fra hele landet, men har sitt faste arbeidssted på Stortinget i Oslo. De må delta i saksbehandlingen i Stortinget og har møteplikt i komiteene der de er medlemmer. Det vanlige er at stortingsrepresentanter er bosatt i valgdistriktet de representerer, og at de beholder bostedet gjennom valgperioden.

Pendlerbolig

Det er et demokratisk prinsipp at hvem som helst skal kunne la seg innvelge på Stortinget, uavhengig av bosted. Pendlerboligene er for politikere som er pendlere og flytter fra andre deler av landet til Oslo for å være stortingsrepresentant. Uten pendlerbolig ville det bli en økonomisk belastning for mange representanter å finne bosted i Oslo-området, samtidig som man har bolig et annet sted i landet.

Stortinget eier 143 møblerte leiligheter i varierende størrelse. Representanter som er bosatt mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan søke om pendlerbolig. Behovet for pendlerbolig skal begrunnes og dokumenteres.

Representanter som disponerer en bolig innenfor avstandskravet, har ikke rett til pendlerbolig, med mindre boligen er leid ut i sin helhet før de søker om pendlerbolig.

Stortingsrepresentanter har mulighet for å leie garasjeplass tilknyttet pendlerboligene. Parkeringsplassene tildeles etter forespørsel, og dersom behovet er større enn kapasiteten, skjer tildelingen ved loddtrekning. Representantene betaler en månedlig leie som omtrent tilsvarer leiekostnadene der Stortinget har leieavtaler.

Se retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger.

Les egenerklæringsskjema ved disponering av pendlerbolig (pdf).

NB: Skjemaet er kun publisert for å vise hvilke spørsmål representantene skal svare på, og kan ikke fylles ut. Representantene skal fylle ut et elektronisk skjema på Stortingets intranett.

Pendlereiser for representanter og vararepresentanter

Ordningen med dekning av utgifter til pendlerreiser er sentral for å sikre representasjon fra hele landet, samtidig som den er av stor betydning for at stortingsrepresentantene skal kunne opprettholde god kontakt med familie og valgdistrikt.

Stortingsrepresentanter som pendler, får dekket reiseutgifter tur-retur Stortinget/pendlerbolig og hjemsted én gang per uke. I uker med helligdag tirsdag, onsdag eller torsdag dekkes ytterligere én pendlerreise tur/retur hjemsted og Oslo.

Representanter med barn under 20 år som bor på hjemstedet, får dekket reiseutgifter tur-retur Stortinget/pendlerbolig og hjemsted to ganger per uke.

Hvis representantene blir innkalt til møte som ledd i den parlamentariske virksomheten så kort varsel, kan det innvilges en ekstra pendlerreise.

Alle reiser som skal dekkes av Stortinget, skal foretas på den mest kostnadseffektive måten.

Reiser for familiemedlemmer

Stortingsrepresentantens ektefelle, samboer og barn under 18 år, som bor i representantens bolig på hjemstedet, kan få dekket inntil to årlige reiser til pendlerboligen. For representantens barn under 18 år med annet bosted enn representantens hjemsted, dekkes reisekostnad mellom barnets hjemsted og Oslo. Representanter som har foreldreansvar for barn alene, kan i tillegg få dekket reiseutgifter til ledsager for barnet inntil det fyller 12 år.

Les mer om pendlerreiser i § 10 og 12 stortingsgodtgjørelsesloven.

Sist oppdatert: 02.01.2024 08:56
: