Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

U

Guttormsen, Ulf Arbeiderpartiet 1977-1997
Leirstein, Ulf Uavhengig representant 2001-2021
Thomassen, Ulf Framtid for Finnmark 1989-1993
Knudsen, Ulf Erik Fremskrittspartiet 1997-2013
Knudsen, Ulf Inge Høyre 1981-1985
Sand, Ulf Oscar Arbeiderpartiet
Nævestad, Ulla Høyre 1989-1993
Olsen, Ulrik Arbeiderpartiet 1934-1961
Bastholm, Une Miljøpartiet De Grønne 2013-2021
Lund, Unn Venstre 1973-1977
Aarrestad, Unn Senterpartiet 1981-2001
Omdal, Unn Therese Arbeiderpartiet 2005-2017
Risholt, Unni Arbeiderpartiet 1993-1997
Walaas, Unni Fremskrittspartiet 1997-2001
Lie, Unni Hennum Kristelig Folkeparti 1997-2005
Husøy, Unni Nilsen Fremskrittspartiet 2017-2021
Evje, Ursula Uavhengig representant 1997-2005