Aukrust, Åsmund

Aukrust, Åsmund (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Akershus 2021-2025
Første nestleder
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 147 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Første nestleder
30.11.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Første nestleder
30.11.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Første nestleder
30.11.2021 - 30.09.2025

Arbeiderpartiet

Nestleder gruppestyret
23.03.2022 - 30.09.2025

Arbeiderpartiet

Medlem gruppestyret
24.11.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Fødd 28.02.1985 i Oslo, Oslo
 • Son av Knut Aukrust (1953-) og Vibeke Grøver (1955-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 11 for Akershus, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 13 for Akershus, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 12 for Akershus, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 01.10.2017 - 30.09.2021
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.11.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.11.2021
  Første nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 30.11.2021 - 30.09.2025
  Første nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 30.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 09.11.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 09.11.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.11.2021
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 07.12.2021
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 30.11.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 07.12.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2021-2025

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 24.11.2021 - 30.09.2025
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 23.03.2022 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Kulturdepartementet, 01.01.2011 - 31.12.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eikeli barneskole 1992-1998
 • Østerås ungdomsskole 1998-2001
 • Eikeli videregående skole 2001-2004
 • Belmont High School, Massachusetts 2002-2003
 • Universitetet i Oslo, bachelor i sosiologi 2004-2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 2007-2011
 • Medlem Fylkesting, Akershus 2011-2013
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 2011-2013

Offentlege verv

 • Medlem Skoleutvalget for Dønski videregående skole 2003-2007
 • Medlem Sektorutvalget for barn og unge, Bærum 2003-2007
 • Medlem Skoleutvalget for Eikeli videregående skole 2007-2013
 • Medlem Generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen DNB NOR 2007-2011
 • Medlem Fylkesopplæringsnemnda, Akershus 2007-2011
 • Medlem Hovedutvalget for utdanning, Akershus 2007-2013

Tillitsverv i parti

 • Leder Bærum AUF 2002-2003
 • Medlem Styret i Akershus Arbeiderparti 2003-2006
 • Medlem Landsstyret i AUF 2003-2014
 • Leder Akershus AUF 2003-2006
 • Leder Akershus Arbeiderpartis miljønettverk 2005-2009
 • Medlem Sentralstyret i AUF 2006-2014
 • Medlem Landsstyret i Arbeiderpartiet 2010-2014
 • Nestleder AUF 2010-2014
 • Medlem Arbeiderpartiets internasjonale utvalg frå 2010
 • Visepresident IUSY (International Union of Socialist Youth) 2011-2013

Tillitsverv i organisasjonar

 • Styremedlem Hent soldatene hjem-alliansen 2004-2005
 • Styremedlem Riv Muren-kampanjen 2005-2007
 • Styremedlem Norges sosiale forum 2006-2008
 • Medlem Representantskapet for Fellesutvalget for Palestina 2010-2013
 • Rådsmedlem Nei til EU 2011-2013