Berg, Arve

Berg, Arve (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter