Jolma, Oskar

Jolma, Oskar (1930-)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.09.1930

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1989 - 1993, FFF.