Myrli, Sverre

Myrli, Sverre (1971-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Akershus 2021-2025
Medlem
Næringskomiteen
Ansiennitet:
22 år, 200 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.08.1971 i Oslo, Oslo
 • Son av togleder Hans Kr. Myrli (1929-2013) og hjemmeværende Signe Pålerud (1935-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 12 for Akershus, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2021-2025

  Fjerde visepresident, Stortinget, 09.10.2021 - 25.11.2021

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 28.10.2021
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 28.10.2021 - 26.11.2021
  Medlem, Næringskomiteen, 26.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 09.10.2018 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 09.11.2021
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 09.11.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 07.12.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.12.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2021 - 24.11.2021

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Samferdselsdepartementet, 31.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troppsjefskurs Heimevernet
 • Årnes skole 1978-1984
 • Runni ungdomsskole 1984-1987
 • Nes videregående skole 1987-1990
 • Førstegangstjeneste i Luftforsvaret, Gardermoen flystasjon 1992-1993
 • Bachelor i Offentlig styring, Høgskolen i Oslo 2002-2005
 • Master of Public Administration (MPA), Handelshøjskolen i København 2011
 • Sjefskurs, Forsvarets høgskole 2023

Yrke

 • Arbeiderbevegelsens ungdomssekretær i Akershus 1990-1992
 • Organisasjonskonsulent Norsk Folkehjelp 1993-1994
 • Vaktbetjent Forsvarets Bygningstjeneste 1994-1996
 • Vaktbetjent Forsvarsbygg 2004-2005
 • Konsulent Forsvarsbygg frå 2005

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Einar Gerhardsens stipend 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Kommunestyre 1991-1995, 1995-1997, 2003-2007
 • Medlem Lillestrøm Kommunestyre 2023-2027

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1995-1997

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Nes 1991-1995
 • Medlem Samferdselsstyret, Akershus 1991-1993
 • Leder Næringsutvalget, Akershus 1994-1995
 • Leder Ligningsnemnda, Nes 1995-1997
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Akershus 1995-1997
 • Medlem Styret for Gamle Hvam Museum 1995-1997
 • Nestleder Samferdselsstyret, Akershus 1995-1997
 • Nestleder Styret for Nes kommunale Elektrisitetsverk 1995-1997
 • Medlem Styret for Gamle Hvam Museum 1999-2004
 • Medlem Pensjonskommisjonen 2001-2004
 • Medlem Styret for Østre Romerike revisjonsdistrikt 2003-2007
 • Medlem Styret for Romerike Folkehøgskole 2003-2007
 • Nestleder Kontrollutvalget, Nes 2003-2007
 • Observatør Parlamentsvalget, Ukraina 2006 (som medlem i Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling)
 • Rapportør Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities, NATOs parlamentariske forsamling 2006-2009
 • Medlem Styret for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 2007-2019
 • Varamedlem Skatteutvalget, Skedsmo 2007-2011
 • Leder Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities, NATOs parlamentariske forsamling 2009-2012
 • Medlem Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) 2012-2017
 • Leder Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation, NATOs parlamentariske forsamling 2013-2016
 • Visepresident NATOs parlamentariske forsamling 2016-2017
 • Medlem Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) frå 2018
 • Visepresident NATOs parlamentariske forsamling 2022
 • Medlem European Interparliamentary Space Conference (EISC) frå 2022

Tillitsverv i parti

 • Tillitsverv Nes AUF 1985-1994
 • Medlem Styret for AUF i Akershus 1988-1990
 • Medlem Styret for Nes Arbeiderparti 1988-1990
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1991-1993
 • Leder AUF i Akershus 1991-1993
 • Medlem AUFs landsstyre 1991-1993
 • Leder Sosialdemokrater mot EU (SME) Akershus 1993-1994
 • Studieleder Akershus Arbeiderparti 1997-2002
 • Leder Akershus Arbeiderparti 2002-2019
 • Medlem DNAs landsstyre 2002-2021
 • Styremedlem Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag 2008-2009
 • Kasserer Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag 2013-2019, 2020-2021
 • Kasserer Skedsmo Arbeiderlag frå 2021
 • Leder Lillestrøm Arbeiderparti frå 2024

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Framfylkingen Akershus 1995-1997
 • Medlem Fylkesutvalget i Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) Oslo og Akershus 1997-2001
 • Medlem Styret for Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL), Norge 2000-2008
 • Leder Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget frå 2007
 • Leder SPD Freundeskreis Oslo 2008-2009
 • Medlem Rådet for Norsk-tysk selskap 2008-2014
 • Styremedlem SPD Freundeskreis Oslo 2009-2012
 • Medlem Rådet for Nordmanns-Forbundet 2010-2015
 • Medlem Styret for Nordmanns-Forbundet 2015-2018

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Akershus Reiselivsråd 1994-1996
 • Medlem Styret for Akershus Bedriftsrådgiving A/S 1994-1997
 • Formann Styret for Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL) 1995-1996
 • Leder Styret for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen frå 2011
 • Medlem Styret for Tennskjær Utvikling AS 2016-2019
 • Styremedlem Viken pensjonskasse 2020-2023
 • Styremedlem Pensjonskassen for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold frå 2024

Litteratur

 • Myrli, Sverre: The three Adriatic Aspirants: Capabilities and Preparations, NATO PA Brussel 2007
 • Myrli, Sverre: Contributions of Non-NATO Members to NATO Operations, NATO PA Brussel 2008
 • Myrli, Sverre: NATO and Cyber Defence, NATO PA Brussel 2009