Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
02.12.2020 Europeisk helseberedskap KOM(2020)725, KOM (2020)726, KOM (2020)727
02.12.2020 Passende minstelønninger KOM (2020)682
23.10.2020 Regler for et felles europeisk luftrom KOM(2020)577, KOM(2020)579
12.10.2020 Lovgivingspakke for digitale finanstjenester KOM(2020)593, KOM(2020)594, KOM(2020)595, KOM(2020)596
30.09.2020 Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener KOM(2020)571
24.09.2020 MC-forordningen – endringer for visse kjøretøyer i L-klassen pga. covid-19-pandemien KOM(2020)491
27.08.2020 Gjenreisingstiltak i kapitalmarkedene etter covid-19 KOM(2020)283, KOM(2020)282, KOM(2020)281, KOM(2020)280
26.08.2020 Euroforordningen– kodifisering av reglene for betalinger over landegrensene KOM(2020)323
26.08.2020 Finansielle referanseverdier – endringsbestemmelser om visse tredjeland KOM(2020)337
25.08.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet – endringsbestemmelser for togtunnelen under Den engelske kanal KOM(2020)623
26.06.2020 EUs ordning for sivil beredskap KOM(2020)220
23.06.2020 Midlertidige bestemmelser for bruk av GMO i forbindelse med utvikling av covid-19-vaksine KOM(2020)261
23.06.2020 Midlertidige tiltak for jernbanemarkedet i lys av covid-19-pandemien KOM(2020)260
09.06.2020 Midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19 KOM(2020)233
03.06.2020 EUs helseprogram 2021–2027 KOM2020(405), KOM2020(405)vedlegg
05.05.2020 Endring i kapitalkravsforordningen for å sikre utlån under covid-19-krisen KOM(2020)310
05.05.2020 Midlertidige bestemmelser for transportsektoren pga. covid-19 KOM(2020)176, KOM(2020)177, KOM(2020)178, KOM(2020)179
15.04.2020 Utsatt anvendelsesdato for medisinsk utstyrsforordningen pga. covid-19 KOM(2020)144
17.03.2020 EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027 KOM(2019)125