Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utbytte og bonus ikke tillatt etter nye statsstøtteregler

Europakommisjonen innfører nok en endring av de midlertidige rammebestemmelsene for statsstøtte som ble vedtatt den 19. mars 2020. Under strenge betingelser gir Kommisjonen europeiske land mulighet til å foreta rekapitalisering av selskaper som nå er i vanskeligheter på grunn av koronakrisen. Betingelsene inkluderer et forbud mot å betale utbytte eller bonuser til toppledere. EFTAs overvåkingsorgan ESA vil benytte de samme vilkårene.

Kommisjonen vedtok 8. mai andre endring av de  midlertidige rammebestemmelsene for statsstøtte som ble vedtatt den 19. mars 2020. Rammebestemmelsenes formål var å gi medlemslandene mulighet til å støtte økonomien i sine respektive land i forbindelse med covid-19-utbruddet. Den første endringen ble vedtatt den 3. april 2020.

Agence Europe skriver at endringen kommer samtidig med at Europas største flyselskap, Lufthansa, er i samtaler med den tyske regjeringen for å diskutere delvis nasjonalisering av selskapet, samt ni milliarder euro i bistand for å unngå konkurs som følge av pandemien.  Tidligere denne måneden ga Kommisjonen Frankrike grønt lys til å gi sju milliarder i statsstøtte til Air France.

Den nylig vedtatte endringen supplerer de typer av tiltak som allerede var omfattet av de midlertidige rammebestemmelsene og de eksisterende statsstøttereglene, ved å etablere kriterier som medlemslandene kan bruke som grunnlag for å iverksette tiltak i form av rekapitalisering og underordnede gjeldsinstrumenter for å støtte selskaper i nød, samtidig som man søker å opprettholde like konkurransevilkår i EU. Visepresident og konkurransekommissær i Kommisjonen, Margrethe Vestager, uttaler i den forbindelse:

«Hvis medlemsstaterne beslutter sig for at gribe ind, vil vi anvende de regler, vi har vedtaget i dag, for at sikre os, at skatteyderne får et tilstrækkeligt afkast, og at støtten ledsages af klare betingelser, bl.a. et forbud mod udbetaling af udbytte og yderligere foranstaltninger, der skal begrænse konkurrenceforvridning. Af hensyn til åbenheden over for offentligheden skal store virksomheder desuden aflægge rapport om anvendelsen af den støtte, de har modtaget, og om, hvordan de har opfyldt deres ansvar i forbindelse med omstillingen til en grøn og digital økonomi. Vi er nødt til at opretholde vores europæiske værdier, og vi har brug for lige konkurrencevilkår for at kunne komme helt på fode igen efter denne krise».

Gitt potensialet for konkurransevridning i EUs økonomi, krever det endrede midlertidige rammeverket at medlemslandene underlegger en mottaker av rekapitaliseringsstøtte strenge betingelser, herunder blant annet:

  • Rekapitaliseringsstøtte skal kun gis dersom det ikke finnes andre egnede løsninger.
  • Støtten skal være begrunnet i hensynet til det felles beste.
  • Støtten skal begrenses til det minimum som er nødvendig for å sikre støttemottakerens overlevelse, og den bør kun ha som formål å gjenopprette støttemottakerens kapitalstruktur slik denne var forut for virusutbruddet.
  • Staten skal sikre seg tilstrekkelig høy avkastning til gjengjeld for den risikoen den påtar seg ved å yte rekapitaliseringsstøtte.
  • Støttemottakerne må ikke utbetale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer fra andre enn staten.
  • Inntil minst 75 prosent av rekapitaliseringen er tilbakekjøpt av virksomheten, er lønningene til støttemottakerens ledelse omfattet av strenge begrensninger. I tillegg er det ikke lov til å utbetale bonus.
  • Det innføres forbud mot kryssubsidiering og kjøp av andeler i integrerte virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019. Før minst 75 prosent av rekapitaliseringen er kjøpt tilbake, er støttemottakerne (minus små og mellomstore bedrifter) også forhindret fra å kjøpe andeler på mer enn 10 prosent i konkurrenter som driver i samme bransje.
  • Det er ikke tillatt for støttemottakere å kommersielt annonsere at de har mottatt rekapitaliseringstiltak som følge av covid-19.
  • Støttemottakere (minus små- og mellomstore bedrifter) må publisere informasjon om bruken av støtten de har mottatt, inkludert hvordan bruken støtter selskapets aktiviteter i tråd med EU og nasjonale forpliktelser knyttet til grønne og digitale omstillinger i samfunnet.

I tillegg står medlemslandene fritt til å legge til ytterligere betingelser for rekapitaliseringstiltak i tråd med andre politiske mål, f.eks. European Green Deal og digitaliseringsformål.

De endrede midlertidige rammebestemmelsene skulle i utgangspunktet være i kraft inntil 31. desember 2020. Kommisjonen har imidlertid, kun for rekapitaliseringsordninger, forlenget perioden inntil utgangen av juni 2021.

For mer informasjon om de midlertidige statsstøttereglene se den danske regjeringens notat til Folketinget 19. mai.

ESAs nettsider henvises det til meddelelsen. ESA vil benytte de samme vilkårene som Kommisjonen når de fremover skal vurdere om støttetiltak i forbindelse med korona-utbruddet er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 20.05.2020 11:12
: