Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EU-beredskapsplan mot nye virusvarianter

Europakommisjonens beredskapsplan «HERA Incubator» skal samle ressurser fra forskning, virksomheter og offentlige myndigheter for å gjøre Europa bedre rustet til å møte nye virusvarianter. Målet er å styrke identifiseringen av mutasjoner, fremskynde godkjenningen av vaksiner mot nye virusvarianter, og øke produksjonen av vaksiner. Kommisjonen vurderer også å endre legemiddellovgivningen for å innføre en prosedyre for nødgodkjenning av vaksiner på EU-nivå, med delt ansvar mellom medlemslandene. EUs statsledere skal diskutere planen på toppmøtet 25.-26. februar. EUs helsesikkerhetskomite har vedtatt en felles liste med godkjente covid19-hurtigtester som skal gjensidig anerkjennes av deltakerlandene. Arbeidstakerorganisasjon etterlyser mer demokratisk kontroll over vaksineringsprosessen.

«The aim is to use our combined strength to get ahead of the curve for the next phase of this virus from the early detection of the new variants, all along the whole chain, up to rapid mass production that is necessary if we have adapted second-level or second-generation vaccines», sa kommisjonspresident Ursula von der Leyen ved pressekonferansen 17. februar. Kommisjonen offentliggjorde også at de har inngått en ny avtale med Modena om kjøp av ytterligere 300 millioner doser.

EUs beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA Incubator) skal lette samarbeidet mellom private og offentlige aktører som er involvert i vaksineforsyningskjeden, og sikre at Europa har produksjonskapasitet både på kort og lang sikt. Nye virusvarianter skal identifiseres tidligere, og det skal bli lettere for vaksineprodusenter å tilpasse vaksiner, samtidig som markedsgodkjenning av forbedrede vaksiner blir mer strømlinjeformet. Initiativet kommer i kjølvannet av kritikken mot Kommisjonen for å ha vært for langsomme med å anskaffe vaksiner, skriver Folketingets EU-nyt. Planen består av tre overordnede mål, med flere underliggende støtteinitiativ:

  1. Oppdage, analysere og vurdere nye virusvarianter, blant annet en intensivering av forskning og datautveksling om nye varianter, og en styrking av kapasiteten til å karakterisere de ulike variantene (helgenomsekvensering) i samarbeid med Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Målet er å sikre at medlemslandene har en helgenomsekvenseringskapasitet på minst 5 prosent av de positive prøvene. ECDC skal utvikle retningslinjer for standarder for helgenomsekvensering på EU-nivå.
  1. Fremskynde godkjenning av vaksiner mot nye virusvarianter. Kommisjonen vil endre lovgivningsprosedyren, slik at det skal bli mulig å godkjenne en tilpasset vaksine med et mindre sett tilleggsdata som løpende sendes EUs legemiddelbyrå (EMA). Kommisjonen vurderer også å endre legemiddellovgivningen for å innføre en prosedyre for nødgodkjenning av vaksiner på EU-nivå med delt ansvar mellom medlemslandene. Forskning om covid19-vaksiner på EU-nivå må bli mer koordinert, og Kommisjonen lanserer et EU-nettverk for kliniske studier (VACCELERATE). 16 EU-land og 5 assosierte land deltar i nettverket, herunder Norge. Universitetet i Bergen har fått ansvaret med å koordinere innsatsen i Norge.
  1. Øke produksjonen av vaksiner rettet mot nye virusvarianter. Kommisjonen ønsker å støtte utviklingen av nye og tilpassede vaksiner med EU-finansiering, og vil kreve at produsenter kan fremvise en troverdig plan for fremstilling og levering. Kommisjonen vurderer å etablere en frivillig lisensmekanisme for å bedre kunnskapsdeling mellom produsenter. For å øke produksjonskapasiteten i krisesituasjoner vil Kommisjonen etablere et nettverk på EU-nivå (EU Fab).

HERA Incubator er tema på toppmøtet mellom EUs statsledere denne uken. Målet er at HERA Incubator skal starte umiddelbart, og danne grunnlaget for en fremtidig fullt utbygget EU-myndighet for helsekriseberedskap (HERA). HERA er en del av helseberedskapspakken Kommisjonen la frem i november 2020, og vil bli lansert i 2021. Kommisjonen avsluttet en høring om HERA 24. februar. Regjeringen har tidligere varslet at lovforslagene i helseberedskapspakken vil kunne legge føringer for hvilke tiltak Norge kan innføre ved helsekriser, og helseminister Bent Høie sa i Europautvalget 4. februar at byrået kan bli sentralt framover, og at regjeringen jobber med å få avklart betingelser ved en norsk tilknytning.

EUs helsesikkerhetskomite (HSC) ble 18. februar enige om en felles liste med godkjente covid19-hurtigtester som skal gjensidig anerkjennes av deltakerlandene, samt et felles standardisert datasett som skal inkluderes i covid19-testsertifikater og som bygger på rådsanbefalingene fra 21. januar. Norge deltar i HSC med observatørstatus.

Den europeiske arbeidstakerorganisasjonen ETUC ber i en uttalelse om mer demokratisk kontroll over vaksineringsprosessen: «In light of recent complications with the Covid-19 vaccines roll out, the ETUC believes that a higher degree of democratic control is needed over the process and that people must come before profit».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 24.02.2021 14:19
: