Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

LIBE-komiteen posisjon om CSAM-forordningen vedtatt

Forslaget til forordning om forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn på nettet (CSAM-forordningen) har vært omstridt i Europaparlamentet og blant EUs medlemsland. Årsaken er at forslaget reiser vanskelige spørsmål om avveiing mellom retten til privatliv og effektiv forebygging og bekjempelse av nettovergrep. Tirsdag forrige uke vedtok LIBE-komiteen sin posisjon i saken. Komiteen har innskrenket adgangen til bruk av såkalte sporingsordre sammenliknet med Kommisjonens forslag, særlig ved å stille krav til målretting og ved å ta ende til ende-krypterte tjenester ut av nedslagsfeltet. Forkjempere for personvern og privatliv på nett er positive til endringene, mens organisasjoner som jobber for beskyttelse av barn er bekymret for utilstrekkelig virkemidler mot overgrep.

Uenigheten har vært stor både i Europaparlamentet og blant EUs medlemsland om forslaget til forordning om forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn på nett (Child Sexual Abuse Regulation – «CSAM-forordningen»). EU/EØS-nytt omtalte forslaget 30. oktober i år, da de viktigste politiske gruppene i Europaparlamentet hadde kommet frem til en politisk avtale om forslaget, men for sent til å kunne avholde votering samme uke, som opprinnelig planlagt. Tirsdag 14. november ble det imidlertid kjent at LIBE-komiteen i Parlamentet hadde vedtatt sin posisjon i saken, og gitt klarsignal for forhandlinger mellom institusjonene.

Diskusjonene har dreid seg om avveiingen mellom beskyttelse mot masseovervåkning og vern om privatliv i digitale fora, og behovet for effektive verktøy for forebygging og avdekking av overgrepsmateriale om barn (Child Sexual Abuse Material – «CSAM»). Dette gjelder særlig bruken av sporingsordre, det vil si et pålegg til tjenestetilbydere om å spore opp CSAM. Kritikere hevder vilkårene for å be om slike pålegg er for uklare, at de er for lite målrettede, og at de tekniske verktøyene som brukes er for usikre. I tillegg har det vært stor uenighet om muligheten for å bryte ende til ende-kryptering. Se nærmere omtale i EU/EØS-nytt 30. oktober.

LIBE-komiteens posisjon innebærer at sporingsordre skal være tidsbegrensede og kun brukes der andre tiltak er utilstrekkelige, og må være rettet mot enkeltpersoner eller grupper (for eksempel abonnenter på en bestemt kanal) hvor det er rimelig grunn til mistanke om CSAM. I tillegg innebærer posisjonen at sporingsordre ikke omfatter ende til ende-krypterte tjenester og kun kan brukes mot CSAM, ikke mot grooming. LIBE-komiteens posisjon overlater til tjenestetilbyderne å velge teknologiske løsninger, forutsatt at disse er i tråd med forordningens rettssikkerhetskrav. Kommisjonens forslag innebar at det skulle opprettes et eget EU-senter med ansvar for å støtte og lette gjennomføringen av forordningen, blant annet i forbindelse med sporing, rapportering, fjerning og deaktivering av forbudt materiale. LIBE-komiteens posisjon forutsetter også at senteret skal ha sentrale oppgaver ved gjennomføring av forordningen, blant annet med å utvikle teknologi for avdekking av CSAM til bruk for tjenestetilbyderne og ha ansvar for en database med søkeord og andre tekniske indikasjoner på CSAM identifisert av nasjonale myndigheter.

Organisasjoner som jobber for rett til privatliv og personvern er positive til komiteens endringer av Kommisjonens forslag. Grupper som jobber for beskyttelse av barn på nett er derimot skuffet over begrensningene i bruk av sporingsordre og færre virkemidler mot grooming.

Komiteens posisjon må ha tilslutning av Europaparlamentet i plenum. Oppstart av forhandlinger vil bli kunngjort 20. november. Representantene i Europaparlamentet har da et døgn på å inngi innsigelser, og kommer det tilstrekkelig mange slike, vil det bli holdt avstemning i plenum.

Altinget.dk omtaler også saken nærmere i en artikkel fra 16. november.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 21.11.2023 12:20
: