Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité mandag 7. november 2016

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring

Meld. St. 6 (2016-2017)

Høringsprogram
Mandag 7. november 2016 
12.00 - 12.05  NORGES BONDELAG
Per Harald Agerup, seniorrådgiver
Brita Skallerud, nestleder
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
12.05 - 12.10  NORSKOG
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef
Gaute Nøkleholm, ass. dir.
Arne Rørå, adm. dir.
12.10 - 12.15  NORGES SKOGEIERFORBUND
Erik Lahnstein, adm. dir.
Ellen Alfsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
12.15 - 12.20  SKOGNÆRINGA KYST SA
Lars Slåttå, spesialrådgiver
Olav Vold, logistikksjef MM Karton FollaCell
12.20 - 12.25  SKOGOFFENSIVEN HEDMARK OG OPPLAND FYLKESKOMMUNER
Even Mengshoel, prosjektleder
Torodd Rande, adm. dir. Forestia, Våler
12.25 - 12.30  KVINNER I SKOGBRUKET
Merete Larsmon, styreleder
Inger Anker-Rasch, nestleder
12.30 - 12.35  ORDFØRERE FOR TRE
Ellen Solbrække, ordfører Rakkestad
Bjørn Lier, prosjektleder
12.35 - 12.40  GLÅMDAL REGIONRÅD
Knut Hvithammer, ordfører Sør-Odal
Yngve Andreassen, forretningsutvikler
Lars Gillund, prosjektsjef
12.40 - 13.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
13.00 - 13.10  PAUSE
13.10 - 13.15  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Eva Christine Skagestad, bransjerådgiver skog
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk
13.15 - 13.20  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jomar Talsnes Heggdal, næringspolitisk rådgiver
13.20 - 13.25  TREFOREDLINGSINDUSTRIENS BRANSJEFORENING
Carsten Dybevig, styreleder
Øyvind Rognstad, leder i TFBs virkesforum og direktør i Borregaard
13.25 - 13.30  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, adm. dir.
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef næringspolitikk og utvikling
13.30 - 13.35  NHO LUFTFART
Torbjørn Lothe, adm. dir.
Camilla Rise, spesialrådgiver
13.35 - 13.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
13.50 - 13.55  WWF-NORGE
Heidi Sørensen, leder hav- og landmiljø
Trude Myhre, rådgiver
Sverre Lundemo, rådgiver
13.55 - 14.00  NATURVERNFORBUNDET
Maren Esmark, generalsekretær
14.00 - 14.05  ZERO
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef
Torfinn Belbo, rådgiver
14.05 - 14.10  SABIMA
Christian Steel, generalsekretær
14.10 - 14.20  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring