Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 9. mai 2017

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Prop. 104 L (2016-2017))
Høringsprogram
Tirsdag 9. mai 2017 
  FELLES HØRING MED 4 INSTANSER
14.10 - 14.15  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kristin Juliussen, juridisk direktør
Anja Steinfeldt-Reisse, spesialrådgiver/advokat
14.15 - 14.20  NORSK RIKSKRINGKASTING
Olav Nyhus, direktør for juridiske rettigheter og personal
Ane Stokland, leder for juridisk avdeling
Anne-Hilde Storm, advokat
14.20 - 14.25  TV2
Tomas Myrbostad, juridisk direktør
Sissel Kruse Larsen, rådgiver
14.25 - 14.30  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Pernille Børset, fagsjef
14.30 - 14.35  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
14.35 - 14.40  MODERN TIMES GROUP MTG AS
Hallvard Oftebro, advokat
14.40 - 14.45  DISCOVERY NETWORKS NORWAY AS
Ane Glad, advokat
Hanne McBride, pressesjef
14.45 - 14.50  NORWACO
Cathrine Nagell, direktør
Ingelin Skaret, juridisk seniorrådgiver
14.50 - 14.55  KOPINOR
Yngve Slettholm, adm. direktør
Hege Døssland, avd. direktør
14.55 - 15.00  KUNSTNERNETTVERKET
Jan Terje Helmli, leder av opphavsrettsutvalg
15.00 - 15.05  Felles spørsmålsrunde
15.05 - 15.25  Pause
15.25 - 15.30  KABEL NORGE
Monica Syrdal, advokat
15.30 - 15.35  GRAMART
Elin Erikstad Aamodt, daglig leder
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
15.35 - 15.40  RETTIGHETSALLIANSEN
Øystein Flagstad, advokat
Willy Johansen, styreleder
15.40 - 15.45  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
15.45 - 15.50  PRODUSENTFORENINGEN NORA
Sæmund Fiskvik, styreleder
Claudia Scott, styremedlem
Petter Wavold, styremedlem
15.50 - 15.55  GRAMO
Martin Grøndahl, adm. direktør
15.55 - 16.00  IFPI NORGE
Marte Thorsby, direktør
Øystein Rudgjord, jurist
16.00 - 16.05  VIRKE
Torbjørn Urfjell, direktør
Gerhard Salicath, seniorrådgiver
16.05 - 16.10  MOTION PICTURE ASSOCIATION
Hedda Baumann Heier, advokatfullmektig
Hanne Kjersti Ulleren, advokat
16.10 - 16.15  Felles spørsmålsrunde
16.15 - 16.45  Pause
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
16.45 - 16.50  BONO
Harald Holter, daglig leder
Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver
16.50 - 16.55  NORSK FILMFORBUND
Sverre Pedersen, forbundsleder
Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat
16.55 - 17.00  NORSKE FILMREGISSØRER
Marianne Kleven, forbundsleder
Bjørn Brem, advokat
17.00 - 17.05  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Anders Bredmose, generalsekretær
17.05 - 17.10  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Peder Horgen, forbundsleder
17.10 - 17.15  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
17.15 - 17.20  DEN NORSKE FORFATTERFORENING
Mette Møller, generalsekretær
Heidi Marie Kriznik, leder
17.20 - 17.25  DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Kristenn Einarsson
Mathias Lilleengen, advokat
17.25 - 17.30  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Kristine Abelsnes
Marit Vestlie
17.30 - 17.35  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
17.35 - 17.40  NORSK JOURNALISTLAG
Hege Iren Frantzen, leder
Ina Lindahl Nyrud, advokat
17.40 - 17.45  Felles spørsmålsrunde
17.45 - 17.55  Pause
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
17.55 - 18.00  NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING
Tore Slaatta, generalsekretær
Ola Torvund, professor
Dagny Holm, læremiddelforfatter og oversetter
18.00 - 18.05  NORSK OVERSETTERFORENING
Ika Kaminka, foreningsleder
Bjørn Alex Herrman, nestleder
18.05 - 18.10  NAVIO
Helge Vik
18.10 - 18.15  FELLESORGANISASJONEN FOTO-NORGE
Harry Bjerkeng, styreleder
18.15 - 18.20  NORSKE DRAMATIKERS FORBUND
Monica Borraco, leder
Thor Gardarsson, advokat
18.20 - 18.25  Felles spørsmålsrunde
  FELLES HØRING MED 5 INSTANSER
18.25 - 18.30  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Lars Christian Fjeldstad, advokat
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder
Erica Berthelsen, informasjonsansvarlig
18.30 - 18.35  NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Tine Tangestuen, adm. leder
Ingrid Kindem, styreleder
Tove Bøygard, nestleder
18.35 - 18.40  TONO
Cato Strøm, adm. direktør
18.40 - 18.45  NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
Lars Igesund, administrativ leder
18.45 - 18.50  SENIORDANS NORGE
John Elvestad
Kjersti Gangsø
18.50 - 18.55  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring