Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag 1. februar 2022

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling)

Prop. 41 L (2021-2022)

Høringsprogram
Tirsdag 1. februar 2022 
10.15 - 10.25  PENSJONISTFORBUNDET
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Jan Davidsen, forbundsleder
Ragnhild Dahl, områdeleder fag og politikk
10.25 - 10.40  Spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring