Breen og Hoksrud valgobservatører i Hviterussland

Stortingsrepresentantene Thomas Breen og Bård Hoksrud deltar som valgobservatører under presidentvalget i Hviterussland søndag 19. desember.

Bård Hoksrud.
Bård Hoksrud.

Breen og Hoksrud inngår i en internasjonal delegasjon som består av medlemmer av Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europas parlamentariske forsamling (OSSE PA).

Valgovervåkningen skjer i visse utvalgte deler av landet. Breen og Hoksrud skal utplasseres i den hviterussiske byen Pinsk. Byen ligger sør i landet, ikke langt fra grensen mot Ukraina.

Observatørene vil være til stede i valglokaler for å overvåke stemmegivning, forsegling av stemmesedlene og opptellingen av stemmer.

Kontakt:

Thomas Breen: +47 95081121

Bård Hoksrud: +47 90919838


Sist oppdatert: 17.12.2010 11:44