Nordisk samarbeid i IPU

Mandag 28. september møttes representanter for de nordiske delegasjonene til Den interparlamentariske union (IPU) i København 

Hege Haukeland Liadal (A).
Hege Haukeland Liadal (A).

Folketinget var denne gangen vertskap for møtet som er et ledd i forberedelsene til IPUs sesjon i Genève 17.–21. oktober. Fra Norge deltok stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A). Formålet med møtet var å samordne de nordiske delegasjonene før sesjonen.

Migrasjon på dagsordenen i Genève

Når parlamentarikere fra mer enn 150 land møtes for Den interparlamentariske unions sesjon i oktober vil tema for generaldebatten være «The moral and economic imperative for fairer, smarter and more humane migration». Dette er i høyeste grad et aktuelt tema, og i Genève vil representanter for mottakerlandene få en unik mulighet til å debattere seg imellom, og ikke minst, med representanter for landene som mennesker flykter fra.

Unge parlamentarikere

Hege Haukeland Liadal fortalte sine nordiske kolleger om den meget positive erfaringen det var å delta møtet i IPU Young Parliamentarians i Tokyo. Her var det en meget åpen og inkluderende dialog og masse positiv energi. Liadal understreket den store betydningen av å ha en egen møteplass for unge parlamentarikere i IPU. Hun oppfordret sterkt de andre nordiske landene til å delta på disse viktige møtene.

Nordisk samarbeid internasjonalt

Hver for seg blir de nordiske landene små i mange internasjonale fora, men gjennom et tett samarbeid og koordinering kan man opptre samlet og derigjennom få innflytelse. Det er etablert gode rutiner mellom de nordiske parlamentene når det gjelder samarbeid i internasjonale parlamentariske fora som IPU, Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), NATO Parliamentary Assembly. I flere tilfeller er dette utvidet til også omfatte de baltiske landene, nordisk-baltisk samarbeid NB8.


Sist oppdatert: 29.09.2015 14:38