Statsminister Per Borten på talerstolen under et stortingsmøte på 1960-tallet. I presselosjen arbeider journalistene for sine medier, mens mellom talerstolen og representantene sitter referentene og sørger for at dagens innlegg blir riktig sitert og bevart for ettertiden. Foto: Stortinget.

Statsminister Per Borten på talerstolen under et stortingsmøte på 1960-tallet. I presselosjen arbeider journalistene for sine medier. Mellom talerstolen og representantene sitter referentene og sørger for at dagens innlegg blir riktig sitert og bevart for ettertiden. Foto: Stortinget.

Lurer du på hva som har blitt sagt fra Stortingets talerstol?

Stortinget lanserer søk i talerregisteret til Stortingsforhandlingene – en enklere tilgang på stortinget.no til referater fra Stortingets debatter tilbake til 1857.

Referatene er en unik kilde til kunnskap om samtidens politikk, språk og personer. Er du for eksempel interessert i hva Einar Førde sa i debatten om prøvesendinger med fargefjernsyn, eller hvilke ord som falt fra talerstolen under den viktige politiske debatten om statsrådenes adgang til Stortinget på 1870- og 1880-tallet? Nå er dette bare noen klikk unna.

Einar Førde. Foto: Stortinget.
Einar Førde. Foto: Stortinget.

Stortingsarkivet utarbeider hvert år et talerregister til sakene som behandles i Stortinget, og det er dette registeret som danner utgangspunktet for den nye søkeinngangen. Søket er basert på to ulike søkefelt, taler og sak, som kan kombineres eller brukes hver for seg.

Du finner søket her: Stortingsforhandlinger 1814–2005.

Einar Førde

Einar Førdes innlegg i saken om prøvesendinger med fargefjernsyn i 1971 kan finnes ved å bruke begge søkefeltene: «Einar Førde» i talerfeltet og for eksempel  søkeordet «fargefjernsyn» i saksfeltet. Et søk bare i saksfeltet på stikkordet «fargefjernsyn» vil gi treff på hele saken og alle talerne som hadde innlegg i saken. Mens et søk på «Einar Førde» i talerfeltet vil gi en oversikt over alle saker Einar Førde hadde innlegg i, som stortingsrepresentant eller statsråd.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er kjent for utrykket «All makt i denne sal». Men var det dette han virkelig sa? Og hva mente han med det? Uttrykket stammer fra et innlegg han holdt i statsrådsaken i Stortinget den 8. mars 1872: «... i det Øieblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste Anliggender, gaar der en stor Vækkelse ud over Landet.» Det var altså ikke et statskupp Sverdrup ønsket på Stortingets vegne, men å legge til rette for debatt om landets viktigste anliggende ved at statsrådene kom til Stortinget.

Johan Sverdrup. Foto: Stortinget.
Johan Sverdrup. Foto: Stortinget.

Også dette sitatet vil en kunne finne ved å søke på Sverdrup i talerfeltet og for eksempel «statsrådenes deltagelse» i saksfeltet. Her er det viktig å notere seg at en ikke kan søke direkte i teksten med bakgrunn i sitatet. Det er to årsaker til dette. Sitatet er ofte ikke gjengitt i registeret, i tillegg til at sitatet slik vi kjenner det i ettertid ikke nødvendigvis er identisk med ordene som falt i debatten.

Les mer om Johan Sverdrup.

For mer informasjon om søket i talerregisteret, kontakt stortingsarkivet på 23 31 36 70 eller arkivet@stortinget.no.


Sist oppdatert: 18.11.2016 11:51