Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Dagfinn Høybråten. Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org.

Dagfinn Høybråten. Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org.

Presidentskapet har innstilt Dagfinn Høybråten som leder. Kommisjonen skal avgi rapport sommeren 2023.

I presidentskapets innstilling er det foreslått en kommisjon bestående av 12 «fremragende fagpersoner innen fagfelt som er særlig relevante». Granskingsarbeidet som forsonings- og sannhetskommisjonen skal gjennomføre har som formål å «legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk», som det står i mandatet. [Den 9. mai 2019 innfortolket kommisjonen skogfinnene i mandatet.]

Presidentskapet foreslår at kommisjonenes tittel skal være «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner». Kommisjonen bør også ha et kortnavn som er enklere å bruke i dagligtale og presidentskapet forleslår at denne skal være «sannhets- og forsoningskommisjonen».

Les hele innstillingen

Tredelt oppgave

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:

 1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Er det noen ettervirkninger i dag, må disse komme fram i rapporten.
 3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Det blir opprettet et eget sekretariat for kommisjonen, som skal levere sin innstilling innen 1. juni 2023.

Kommisjonens sammensetning

Dagfinn Høybråten har takket ja til å lede kommisjonens arbeid. Han er i dag generalsekretær i Nordisk ministerråd. Høybråten har tidligere hatt flere tunge oppgaver innen politikk og administrasjon, både som stortingsrepresentant, arbeids- og sosialminister og helseminister, og direktør i Rikstrygdeverket. Han har også vært leder av Kristelig Folkeparti.

Kommisjonen er ellers satt sammen av følgende personer:

 • Professor Ivar Bjørklund, Tromsø
 • Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid
 • Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø
 • Professor Pia Lane, Oslo
 • Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy
 • Museumsleder Marit Myrvoll, Evenes
 • Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø
 • Professor Anne Julie Semb, Oslo
 • Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino
 • Professor emeritus Aslak Syse, Oslo
 • Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø

Kommisjonens nettside.

Sist oppdatert: 24.06.2021 13:50

Kontaktperson i administrasjonen:

: