Vedtak i uke 21

I uke 21 bestemte Stortinget blant annet at det skal være en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. I tillegg er EUs personvernforordning gjort til norsk lov og regjeringen har blitt bedt om å gjennomgå vikarbruken i helseforetakene.

Illustrasjonsbilde. Foto: iStock.
Illustrasjonsbilde. Foto: iStock.

18-års aldergrense for ekteskap

Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i ekteskapsloven* som medfører at personer under 18 år ikke kan inngå ekteskap i Norge. Det er ikke mulig å gjøre unntak fra denne regelen. Samtidig er hver av ektefellene gitt en rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd hvis alderskravet er brutt. Stortinget vedtok også enstemmig å be regjeringen utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet, herunder en 18-årsgrense.

EUs personvernforordning norsk lov

Stortinget har vedtatt en ny personopplysningslov* som avløser gjeldende personopplysningslov. Den nye loven består av to hovedelementer.

  • EUs personvernforordning gjøres til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse.
  • Det gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. I tillegg endres en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

Vikarbruk i helseforetakene

Stortinget har vedtatt å be regjeringen gjennomgå vikarbruken i helseforetakene for å se om bruken er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, samt sørge for en nedtrapping i bruken av ekstern innleie i helseforetakene.

Les alle vedtakene i uke 21

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 25.05.2018 11:00