Høring om brev fra Norges Banks representantskap

Stortinget har mottatt brev fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Saken er til behandling i finanskomiteen, som holder høring 10. august.

På høringen deltar Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, og Øystein Olsen, leder av Norges Banks hovedstyre.

Se høringsprogram

Les brevet fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Følg saksgangen


Sist oppdatert: 05.08.2020 09:22