Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Evaluering av NIM

Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.

Løve foran Stortinget. Foto: Stortinget.

Løve foran Stortinget. Foto: Stortinget.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble opprettet ved lov 22. mai 2015, og den regulære driften kom i gang i 2016.

NIM har i overkant av 20 ansatte, fordelt på et hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino. Institusjonen har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Ved opprettelsen av NIM ble det forutsatt at institusjonen skulle evalueres etter fire års drift.

Hensikten med evalueringen

Hensikten med evalueringen er å få vurdert om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine lovpålagte oppgaver på en hensiktsmessig måte og i tråd med hovedformålet for etableringen. Det skal også foretas en vurdering av om det er behov for å foreslå endringer i lov og øvrig rammeverk.

Evalueringen skal være ferdigstilt og overlevert Stortinget innen utløpet av desember 2020.

Les mandatet for evalueringen.

Referansegruppe

Stortingets presidentskap utnevnte 11. juni 2020 en referansegruppe med seks medlemmer, og besluttet 23. september 2020 å supplere referansegruppen med ett nytt medlem. Referansegruppen består etter dette av følgende personer:

  • Gunn Karin Gjul (Ap), leder av Politikk og samfunnsavdelingen, Fagforbundet
  • Vetle Wang Soleim (H), stortingsrepresentant
  • Asle Toje (FrP), medlem av Nobelkomiteen, tidl. forskningsdirektør Nobelinstituttet
  • Henriette Westhrin (SV), generalsekretær i Norsk Folkehjelp
  • Ragna Aarli, professor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
  • Nicolai V. Skjerdal, advokat og partner, Fend Advokatfirma DA
  • Finn-Arne Schanche Selfors, sorenskriver, Indre Finnmark tingrett

Referansegruppens oppgave vil være å komme med innspill av faglig og politisk art til de vurderinger og funn som gjøres av evaluatorteamet underveis i prosessen, og i forbindelse med ferdigstillelse av endelig rapport.

Sist oppdatert: 20.10.2020 12:10
: