Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forslag til ny lov om Sivilombudsmannen

I mai 2019 vedtok Stortinget å nedsette et utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, som blant annet fikk i oppdrag å utarbeide ny lov om Sivilombudsmannen. Les forslaget til ny lov, og innspill til dette.

Utvalgleder Svein Harberg. Foto: Stortinget.

Utvalget ledes av stortingsrepresentant Svein Harberg (H). Stortingsrepresentant Ruth Grung (A) er nestleder.

Utvalget har utarbeidet forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen (sivilombudsloven). Forslaget er ment å erstatte gjeldende lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) fra 1962.

Les forslaget til ny lov

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter overfor forvaltningen. Ombudsmannen fyller denne rollen ved å behandle klager mot forvaltningen, ta opp saker av eget tiltak og forebygge mot tortur og umenneskelig behandling på steder hvor folk er frihetsberøvet. Sivilombudsmannen har i dag en helt sentral samfunnsfunksjon i å ivareta folks rettssikkerhet.

Foreslår enkelte endringer

Utvalgets forslag viderefører i hovedsak dagens ordning, men det foreslås også enkelte endringer. Endringene reflekterer at det har vært viktig for utvalget at ombudsmannen skal være lett tilgjengelig for den som mener seg utsatt for urett fra forvaltningen, og at ombudsmannen skal ha verktøyene som er nødvendige for best mulig å ivareta sin funksjon.

Utvalgets forslag tar også sikte på en institusjonell styrking av Sivilombudsmannen, blant annet for å sikre videreføring av den tillit og autoritet ombudsmannen har i dag.

–  Grundige og gode diskusjoner

– Utvalget har hatt grundige og gode diskusjoner. Det har vært godt å se den tverrpolitiske enigheten og ønsket om å lage et lovforslag som viderefører en god ordning for innbyggerne, og samtidig utforme loven på en slik måte at det blir enklere for den vanlige innbygger å finne ut hva Sivilombudsmannen kan hjelpe med. Vi mener vi har laget et lovforslag som står seg godt også i en verden i stadig endring, sier utvalgsleder Svein Harberg.

Lovforslaget vil inngå i utvalgets innstilling, som skal leveres til Stortingets presidentskap innen 31. januar 2021.

Les innspill til lovforslaget

Sist oppdatert: 13.01.2021 12:35
: