Stortinget forskyver siste møtedag før jul med én dag

For å komme i mål med behandlingen av statsbudsjettet har presidentskapet besluttet at siste møtedag før jul blir lørdag 19. desember.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom til enighet om et budsjettforlik sent tirsdag 1. desember.

Les om statsbudsjettet 2021.

Dette var senere enn forutsatt i opplegget for Stortingets behandling av de ulike fagkomiteens budsjetter. Derfor har presidentskapet besluttet å endre fristene for komiteenes budsjettinnstillinger og datoene for debattene i Stortinget. De siste budsjettdebattene og endelig behandling av statsbudsjettet er lagt til lørdag 19. desember.

Videre budsjettbehandling

 

Sist oppdatert: 02.12.2020 19:13