Høytidelig åpning 3. oktober

Inneværende sesjons siste møte avholdes 30. september. Stortinget trer sammen og konstituerer seg 1. oktober, og den høytidelige åpning av det 167. storting finner sted 3. oktober.