NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel.

NATO PAs logo.
NATO PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling er et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og medlemslandenes parlamenter. Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling bidrar de folkevalgte til å utforme NATOs politikk, samtidig som de også bidrar til å gi NATO en folkelig forankring.

Forsamlingens formål er å bidra til den demokratiske forankringen til NATO og samtidig være aktivt med i alliansens utvikling.

Organisasjon

Medlemmene møtes to ganger i året ved vårsesjonen og høstsesjonen. Forsamlingen enes om anbefalinger som rettes til NATO-rådet, medlemslandenes regjeringer og nasjonalforsamlinger.

Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling får medlemmene innsikt i viktige spørsmål knyttet til utviklingen av NATO og det transatlantiske samarbeidet det er bygget på. Denne kunnskapen kommer Stortinget til gode gjennom arbeid i komiteer og i debatter.

Arbeidet i forsamlingen finner dels sted i generalforsamlingen og dels i Den permanente komité og i fem faste fagkomiteer. Dessuten blir det på ad hoc-basis opprettet underkomiteer for spesielle spørsmål og studier. Disse møtes etter behov i løpet av året.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling

Delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling velges av Stortinget for fire år om gangen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som alle møter. Forsamlingens sesjoner arrangeres etter tur i medlemslandene, og Stortinget var sist vertskap for høstsesjonen i september 2015.

Les mer om NATO PA i Stavanger 9.-12. oktober 2015

Se også

Natoparlamentarikerforsamlingens nettsted. 

På NATOs nettsted, www.nato.int, finner du bl.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2016

Aktuelt

 • Stortinget deltok på NATO PAs vårsesjon i Warszawa. Foto: Stortinget.

  NATO PAs vårsesjon

  Stortinget deltok på vårsesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Warszawa 25.–28. mai.

  (30.05.2018)
 • Lene C. Westgaard-Halle, Trond Helleland og Erlend Wiborg representerte Stortinget under forumet. Foto: Stortinget.

  Stortinget deltok på «Transatlantic Forum» i Washington D.C.

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på «Parliamentary Transatlantic Forum» i Washington D.C. fra 11. til 13. desember.

  (18.12.2017)
 • Foto: Stortinget.

  NATO PA holdt årlig sesjon i Bucuresti

  NATOs rolle i nord og desinformasjon og byrdefordeling mellom USA og Europa var blant temaene da NATOs parlamentarikerforsamling holdt sin årlige sesjon i Bucuresti 6.–9. oktober. 

  (13.10.2017)
 • Delegasjonen besøker Delaware Valley Intelligence Center. Foto: Stortinget.

  NATO PA drøftet sikkerhet i en brytningstid

  Stortinget deltok da NATOs parlamentarikerforsamling arrangerte studiereise til Philadelphia, Carlisle og Washington D.C. 17.–22. september for å gi innsikt i en rekke sikkerhetsspørsmål.

  (26.09.2017)
 • Den norske delegasjonen i Tbilisi. Foto: Stortinget.

  NATO PA vedtok resolusjon om Georgias euroatlantiske integrasjon

  NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) avholdt vårsesjonen i Tbilisi, Georgia, 26.–29. mai. 

  (29.05.2017)
 • Leder for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling; Øyvind Halleraker. Bildet er fra NATO PAs samling i Stavanger 2015. Foto: Jørgen Benkholt/Stortinget.

  NATO PA møtes på Svalbard

  Om lag 50 parlamentarikere fra NATOs medlemsland samt assosierte land deltar på et seminar på Svalbard 8.–10. mai. Hovedtemaet for seminaret er utviklingen i Arktis og utfordringer og muligheter ved klimaendringer. 

  (05.05.2017)
 • Sverre Myrli holdt åpningsinnlegget under seminaret. Foto: Stortinget.

  NATO-parlamentarikere diskuterte sikkerhet på Vest-Balkan

  Sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan og utsiktene for EU- og NATO-medlemskap for landene i regionen var hovedtema da NATOs parlamentarikerforsamling møttes i Sarajevo 21.–23. mars.

  (27.03.2017)
 • Delegasjonsleder Øyvind Halleraker holder innlegg i debatt med NATOs generalsekretær. Foto: Stortinget.

  NATO utfordres i sør

  Konfliktene i Irak og Syria, kampen mot ISIL og situasjonen i Tyrkia stod høyt på agendaen under den årlige sesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Istanbul 8.–10. november 2016.

  (21.11.2016)
 • Den kinesiske viseutenriksminister Liu Haixing og Øyvind Halleraker. Foto: Stortinget.

  Halleraker i Kina

  Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker deltok 23.–29. juli på møter med kinesiske myndigheter og tenketanker i Beijing og Shanghai.

  (29.07.2016)
 • Delegasjonsleder av Stortingets delegasjon til NATO PA. Foto: Stortinget.

  NATOs maritime strategi viktig

  – Videre utvikling av NATOs maritime kapasiteter må prioriteres av alliansen frem mot toppmøtet i Warszawa, uttalte delegasjonsleder Halleraker (H) til NATOs parlamentarikerforsamling i Tirana.

  (30.05.2016)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Marthinsen, Marianne A
Medlem Myrli, Sverre A
Varamedlem Sandtrøen, Nils Kristen A
Leder Tybring-Gjedde, Christian FrP
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP
Varamedlem Elvenes, Hårek H
Medlem Helleland, Trond H
Varamedlem Westgaard-Halle, Lene H
Nestleder Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV