Bakgrunnsinformasjon til debatten om redegjørelsen 14. mai 2019

Som forberedelse til den europapolitiske debatten 14. mai har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (internasjonal avdeling, stortingsbiblioteket og utredningsseksjonen) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken dekker noen overordnede EU/EØS-saker:

  • Brexit
  • Toppmøtet i Sibiu – strategisk agenda for EU
  • Val til Europaparlamentet og ny ledelse i EUs institusjoner
  • Rettsstatsprinsippene og EØS-midlene
  • Status for norsk deltaking i EU-program 2021-2027
  • Et utvalg saker fra ESAs årsrapport

Sist oppdatert: 22.05.2019 14:42