Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 22. april 2021

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 22. april har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Møtet vil finne sted digitalt på grunn av covid-19. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Iselin Nybø.

Næringsministeren vil redegjøre for:

  • Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Kina
  • Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Storbritannia

Andre saker på næringsministerens ansvarsområde:

  • Prosedyreforordningen
  • Desentralisert håndheving av EØS-konkurransereglene
  • Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

Utenriksministeren vil redegjøre for:

  • Øvrige forhandlinger med Storbritannia om det framtidige forholdet
  • Norges samarbeid med EU og Norden om håndtering av covid-19
  • Norsk deltakelse i EUs programmer 2021–2027

Rettsakter

  • Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. april

Sist oppdatert: 19.04.2021 16:10