Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 30. november 2018

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 30. november har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Fra regjeringen møtte justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, fiskeriminister Harald Tom Nesvik og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Wara redegjorde for:

  • Prioriteringer innenfor ytre og indre sikkerhet på justis- og innenriksfeltet

Klima- og miljøminister Elvestuen redegjorde for:

  • Forhandlingene med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030

Fiskeriminister Nesvik redegjorde for:

  • Fiskeriforhandlinger med EU i lys av brexit

Utenriksminister Eriksen Søreide redegjorde for:

  • Brexit
  • EØS-rådet
  • Norsk deltakelse i EUs programmer i perioden 2021-2027

Et utvalg av rettsakter:

  • Skipsopphugging, plastbæreposer, finanstilsyn

Sist oppdatert: 30.11.2018 14:52