Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er:

  • kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.
  • dokumenter og meldinger fra Riksrevisjonen, Sivilombudet, EOS-utvalget, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret, og andre saker om deres virksomhet.
  • forslag om endringer av Grunnloven.
  • valglovgivning.

Komiteen har også ansvar for gjennomgang av protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak. I tillegg behandler komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett.

Komiteens egne undersøkelser

Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.

Se oversikt over korrespondanse i komiteens undersøkelser.

Komiteenes medlemmer

Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, og blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
Telefon: 23 31 37 58

Komitéråd

Hanne Koll Larssen, 

Thomas Dam

Komitésekretariatet

Anita Sofie Midtsand

Stortingets saksvarsel (e-post)

Med Stortingets saksvarsel kan du enkelt holde deg oppdatert om saker du følger. Du kan følge enkeltsaker og/eller sakene til en eller flere komiteer.

Les mer om Stortingets saksvarsel

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Frølich, Peter H
Første nestleder Jacobsen, Frode (Møter fast for Støre, Jonas Gahr) A
Andre nestleder Harberg, Svein H
Medlem Almeland, Grunde V
Medlem Aydar, Seher R
Medlem Berg, Lan Marie Nguyen MDG
Medlem Bjørke, Nils T. Sp
Medlem Hagen, Carl I. FrP
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Leirtrø, Kirsti A
Medlem Lysbakken, Audun SV