Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er:

 • kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.
 • dokumenter fra Riksrevisjonen, meldinger fra Sivilombudsmannen og EOS-utvalget, og andre saker om disse kontrollorganenes virksomhet.
 • forslag om endringer av Grunnloven.
 • valglovgivning.

Komiteen har også ansvar for gjennomgang av protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak. I tillegg behandler komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett.

Komiteens egne undersøkelser

Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.

Se oversikt over korrespondanse i komiteens undersøkelser.

Komiteenes medlemmer

Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærer

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Sofie Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

 • Statsminister Erna Solberg under høringen 27. august. Foto: Stortinget.

  Lukket høring om objektsikring

  Mandag 22. oktober holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen ny høring om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Høringen var lukket.

  (30.08.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Andersen, Dag Terje A
Første nestleder Harberg, Svein H
Andre nestleder Bjørke, Nils T. Sp
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv. Har permisjon, Hagen, Carl I. møter som vararepresentant) FrP
Medlem Leirstein, Ulf FrP
Medlem Mathisen, Bente Stein (Møter fast for Sanner, Jan Tore) H
Medlem Rommetveit, Magne A