Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

B

Brekk, Lars Peder Senterpartiet 1989-2013
Brekka, Gunn Haga Høyre 2017-2021
Brekke, Camilla Maria Arbeiderpartiet 2021-2025
Brekke, Kjell Erik Høyre 1997-2001
Brekke, Knut Erling Arbeiderpartiet 1965-1981
Brekke, Lars O. Bondepartiet 1958-1961
Brekke, Marie Ljones Kristelig Folkeparti 2013-2021
Brekke, Reidar Høyre 1945-1949
Brekke, Ruth Lilian Høyre 2001-2005
Brekke, Åse Beate Høyre 1973-1981
Brekken, Hanne-Berit Arbeiderpartiet 2021-2025
Brekken, Kari Arbeiderpartiet 1993-1997
Brekken, Oddlaug Børseth Arbeiderpartiet 2005-2009
Brekkhus, Kjellaug Ekse Senterpartiet 2005-2009
Bremer, Tor Arbeiderpartiet 2001-2017
Bremnes, Hallgeir Ivan Fremskrittspartiet 2009-2017
Bremnes, Johan Konrad Ivarsen Arbeiderpartiet 1985-1989
Bremset, Anna Arbeiderpartiet 1954-1969
Brende, Børge Høyre 1989-2009
Brenden, Anders Arbeiderpartiet 1954-1957
Brenden, Marie Arbeiderpartiet 1981-1997
Brenden, Ole Guttorm Arbeiderpartiet 2017-2025
Brenden, Synnøve Arbeiderpartiet 2001-2009
Brenna, Eivind Venstre 2013-2021
Brenna, Tonje Arbeiderpartiet 2017-2025
Bretzeg, Cathrin Høyre 2005-2009
Brevig, Gunhild Fundlid Senterpartiet 2005-2009
Brevig, Hans Christian Senterpartiet 1950-1965
Brevik, Emilie Gudlaug Bondepartiet 1954-1957
Brevik, Randi Arbeiderpartiet 1961-1969
Brevik, Svein Fremskrittspartiet 2005-2009
Brinch, Lorentz Wilhelm Høyre 1945-1949
Brinchmann-Hansen, Knut Høyre 1961-1969
Bringsjord, Svein Høyre 2001-2005
Bringsli, Lina Kristelig Folkeparti 2013-2017
Brobakk, Joar T. Arbeiderpartiet 1993-2001
Broch, Berit Høyre 1993-1997
Broch, Theodor Arbeiderpartiet 1945-1949
Brochmann, Peder Halfdan Høyre 1958-1961
Brodahl, Edel Johanne Høyre 1965-1969
Brodal, Svein Erik Arbeiderpartiet 1997-2001
Brofoss, Erik Arbeiderpartiet
Brokke, Tore Arbeiderpartiet 1997-2001
Brommeland, Karl J. Kristelig Folkeparti 1954-1973
Bromstad, Hans Kristian Venstre 1958-1965
Brorson, Arne Ivar Høyre 1961-1965
Brosvik, Trude Kristelig Folkeparti 1993-2021
Brovold, Per Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Brox, Magna Johanna Venstre 1961-1965
Brox, Ottar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Brox, Yngve Høyre 1997-2001
Bru, Tina Høyre 2009-2025
Brubæk, Odd Magnar Fremskrittspartiet 1989-1993
Brudevoll, Kari Arbeiderpartiet 1993-2001
Brudvik, Anfinn Nikolai Arbeiderpartiet 1961-1965
Bruflot, Sandra Høyre 2013-2025
Brundtland, Gro Harlem Arbeiderpartiet 1977-1997
Brundtland, Kari Kristelig Folkeparti 1985-1989
Bruns, Anne Kristin Kristelig Folkeparti 2021-2025
Brunsell, Rina Arbeiderpartiet 1993-1997
Brunvoll, Kirsten Arbeiderpartiet 1945-1953
Brunæs, Ole Johs. Høyre 1989-2001
Bruset, Bjørg Senterpartiet 1997-2001
Brusevold, Bjørg Arbeiderpartiet 1985-1993
Brusevold, Einar Senterpartiet 1969-1973
Brusletten, Reidun Kristelig Folkeparti 1977-1981
Brustad, Sylvia Arbeiderpartiet 1989-2009
Bruu, Reidar Høyre 1954-1969
Bruun, Bente Høyre 2021-2025
Bruun, Ellinor Kristelig Folkeparti 1985-1993
Bruun-Gundersen, Åshild Fremskrittspartiet 2009-2021
Bruusgaard, Arne Høyre 1993-1997
Bruvik, Olav Arbeiderpartiet
Bryhni, Birgit Høyre 1969-1977
Bryn, Anette Wiig Fremskrittspartiet 2005-2009
Bryne, Anne Kristin Arbeiderpartiet 2017-2021
Bryne, Per Brandal Høyre 1973-1977
Brynjulfsen, Martin Fremskrittspartiet 1989-1993
Brynsplass, Vidar Arbeiderpartiet 1993-1997
Bræk, Ola Skjåk Venstre 1965-1977
Brække, Inger Lise Kristelig Folkeparti 1993-2001
Brækken, Svein Arbeiderpartiet 1997-2001
Brødsjømoen, Jens Arnfinn Kristelig Folkeparti 1993-2001
Brørby, Berit Arbeiderpartiet 1985-2009
Brøske, Rolf Jarle Høyre 2001-2009
Brøvig, Gunnar Arbeiderpartiet 1961-1965
Brøvig, Harald Nikolai Høyre 1958-1969
Braadland, Erik Senterpartiet 1961-1969
Braanaas, Ola Høyre 2009-2013
Braastad, Anne Marie Senterpartiet 1969-1973
Bråstein, Klara Marie Senterpartiet 1961-1965
Bråstein, Lars R. Bondepartiet 1958-1961
Bråtalien, Botolv Senterpartiet 1954-1965
Braaten, Anders Senterpartiet 2013-2017
Bråten, Anne Kari Senterpartiet 1993-1997
Bråten, Beret Arbeiderpartiet 1985-1989
Bråten, Elsa Rastad Arbeiderpartiet 1973-1977
Bråten, Johannes Arbeiderpartiet 1965-1973
Bråten, Ole Harald Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Bråthen, André Fremskrittspartiet 2013-2017