Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

F

Frogner, Elly Arbeiderpartiet 2021-2025
Frost, Milly Høyre 1961-1973
Froyn, Bjørgulv Arbeiderpartiet 1977-2005
Frydenlund, Knut Arbeiderpartiet 1969-1989
Frydenlund, Nils Arbeiderpartiet 1950-1961
Frøiland, Ranveig Arbeiderpartiet 1985-2005
Frøisland, Dag Helge Venstre 2013-2017
Frøland, Kåre Arbeiderpartiet 1965-1973
Frølich, Peter Høyre 2013-2025
Frønsdal, Elin Venstre 2005-2009
Frøshaug, Svend Saxe Senterpartiet 2021-2025
Frøyshov, Øyvind Kristelig Folkeparti 1977-1981
Frøysnes, Torbjørn Høyre 1989-1993
Fuglem, Guri Høyre 1993-1997
Fuglum, Erlend Senterpartiet 2005-2013
Funderud, Kjerstin Wøyen Senterpartiet 2021-2025
Furberg, Petter Arbeiderpartiet 1969-1981
Furnes, Kjell Kristelig Folkeparti 1981-1989
Furre, Berge Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Furre, Else Kollerud Høyre 1958-1961
Furu, Ivar Senterpartiet 1969-1985
Furuberg, Ann Merete Senterpartiet 1993-2009
Furunes, Johan Lund Fremskrittspartiet 2009-2013
Furunes, Kari Anita Senterpartiet 2021-2025
Furuseth, Rolf Arbeiderpartiet 1958-1981
Furø, Knut Arbeiderpartiet 1973-1981
Fyhn, Anna Amdal Høyre 2001-2005
Fylkesnes, Torgeir Knag Sosialistisk Venstreparti 2001-2025
Fylling, Heid Senterpartiet 1977-1981
Färber, Fredrik Fremskrittspartiet 1997-2001
Følling, Jenny Senterpartiet 2013-2017
Følsvik, Anne Lise Hessen Senterpartiet 1985-1989
Fønnebø, Helga Arbeiderpartiet 1981-1985
Førde, Einar Arbeiderpartiet 1969-1989
Førde, Elin Merete Fremskrittspartiet 2005-2009
Førde, Marie Senterpartiet 1997-2001
Føreland, Nils Tore Arbeiderpartiet 1981-1997
Føsker, Njål S. Arbeiderpartiet 1997-2001
Faaland, Erling Høyre 1961-1965
Fåne, Jan Erik Fremskrittspartiet 1989-1993